Spotkania z rodzicami
Kontakt z rodzicami odbywa się poprzez dziennik Librus, drogą mailową, telefoniczną, poprzez wykorzystanie platformy Office 365. Nauczyciel wybiera formę kontaktu i ustala ją z rodzicami.


Plan spotkań, (wymiany informacji):
do 22 września 2020 r.
do 15 stycznia 2021 r.
do 21 maja 2021 r.