Klub Szkół UNICEF

      W listopadzie 2022r. nasza szkoła przystąpiła do Klubu Szkół UNICEF, inicjatywy edukacyjnej, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród uczniów idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie oraz edukowaniem dzieci i młodzieży na temat praw dziecka.

Wspólnie z UNICEF będziemy przeprowadzać działania określone w harmonogramie prac Klubu Szkół.

Zachęcamy do udziału w zaproponowanych przez nas formach aktywności.

 Nowości Klubu Szkół UNICEF

Nowości Klubu Szkół UNICEF – grudzień 2022r.

Nowości Klubu Szkół UNICEF – styczeń 2023r.

Nowości Klubu Szkół UNICEF – luty 2023r.

Nowości Klubu Szkół UNICEF – marzec 2023r.

Nowości Klubu Szkół UNICEF – kwiecień 2023 r.

Nowości Klubu Szkół UNICEF – maj 2023 r.

Nowości Klubu Szkół UNICEF – czerwiec 2023 r.