KLASA INTEGRACYJNA W SP8

  Nasza szkoła od  trzech lat prowadzi klasę integracyjną. Do klasy integracyjnej przyjmowani są uczniowie niepełnosprawni i z różnymi trudnościami w nauce na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną.

IDEA INTEGRACJI
Fundamentalną zasadą funkcjonowania klas integracyjnych jest przekonanie, że wszystkie dzieci w miarę swoich możliwości powinny uczyć się razem. Szkoła odpowiada na zróżnicowane potrzeby swoich uczniów i gwarantuje każdemu odpowiednie wykształcenie dzięki elastycznym programom nauczania, dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci ze specjalnymi trudnościami  edukacyjnymi. Dzieci niepełnosprawne, przewlekle chore i z innymi trudnościami w nauce otrzymują dodatkową pomoc dydaktyczną. Podstawę idei INTEGRACJI stanowi współpraca dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi.

Rodzice mają prawo wyboru takiej drogi edukacyjnej dla ich dzieci, która jest najbliższa ich przekonaniom i wartościom. Rodzice dzieci niepełnosprawnych muszą pamiętać, aby działać na korzyść swojego dziecka, pomyśleć, w jakim środowisku dziecko najwięcej się nauczy, ale również gdzie ma szansę znaleźć przyjaciół, rówieśników, którzy go zrozumieją i gdzie po prostu będzie szczęśliwe.

DLA JAKICH DZIECI WSKAZANA JEST KLASA INTEGRACYJNA?

  • ZDOLNYCH- potencjał zostanie rozwinięty przez 2 nauczycieli- specjalistów, tworzących zadania ponad programem klasy;
  • WRAŻLIWYCH- ich empatia zostanie wykorzystana w nauce kompetencji pozwalających zostać liderem grupy;
  • NIESAMODZIELNYCH- nauczą się samostanowienia i brania odpowiedzialności za siebie i innych;
  • WYMAGAJĄCYCH WSPARCIA- takie otrzymują ze strony profesjonalnej kadry.

ŻYCIE CODZIENNE                                       
W naszej szkole dzieci niepełnosprawne przebywają wśród zdrowych rówieśników, pomiędzy którymi przyjdzie im żyć w przyszłości. Razem uczestniczą we wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych, wyjściach i wycieczkach. Korzystają ze świetlicy, stołówki szkolnej i biblioteki. W  codziennych trudnościach mogą liczyć na pomoc dzieci zdrowych. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi szybciej uczą się obserwując i naśladując inne dzieci. Z drugiej strony pełnosprawni uczniowie wchodzą w bliskie relacje z ich niepełnosprawnymi rówieśnikami. Poprzez wspólne uczenie się dzieci zdrowe uczą się spostrzegania potrzeb innych, akceptacji i tolerancji odmiennych zachowań, opiekuńczości i odpowiedzialności za słabszych. Korzyści są obustronne.

POZIOM NAUCZANIA
Poziom nauczania w klasach integracyjnych nie może i nie jest obniżony. Treści programowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów w klasie. Jednak ze względu na zróżnicowane potrzeby edukacyjne dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym program modyfikuje się i dostosowuje do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego ucznia. Odpowiednie metody, formy, pomoce dydaktyczne dobrane są w taki sposób, aby każdy uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem danej klasy.                                                                                            

W ramach klas integracyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi otrzymują szersze wsparcie. Korzystają z zajęć:

o       korekcyjno-kompensacyjnych

o       logopedycznych

o       zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

o       i innych w miarę potrzeb

Taki charakter pracy pozwala uczniom niepełnosprawnym osiągnąć sukces na poziomie określonym przez ich możliwości.

RODZICE
Szkoła wspiera rodziców uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, udziela porad i pomocy specjalistycznej, ukierunkowuje i wspiera wysiłki w pracy z dzieckiem. Dla dobrego funkcjonowania dzieci w klasie integracyjnej konieczny jest bardzo bliski kontakt i współpraca z rodzicami. Sprzyjają temu wspólne imprezy klasowe, spotkania warsztatowe integrujące zespół rodziców, częste kontakty indywidualne

Klasa integracyjna

Witamy w klasie 3a integracyjnej. Jeszcze nie tak niedawno zaczynaliśmy naszą przygodę w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach a dziś jesteśmy już uczniami klasy trzeciej.

„Najpiękniejsza jest chwila przed zjedzeniem miodku”.

Tak mawiał Kubuś Puchatek. Ten sympatyczny miś wiedział co jest najsmaczniejsze na świecie. Dziś odwiedził klasę 1 A integracyjną pan Jerzy, zapalony pszczelarz, prywatnie dziadek jednego z uczniów. Swoim wieloletnim doświadczeniem podzielił się z uczniami.
Pan Jerzy niezwykle barwnie opowiedział o życiu pszczół. Uczniowie dowiedzieli się, jak żyje rój pszczół. Pszczelarz naświetlił kolejne etapy produkcji miodu. Dzieci z wielką ciekawością obejrzały pokazowe miniaturowe ule i żywe pszczoły, a nawet królową pszczół. Niezwykłą atrakcją była degustacja miodów. Hodowca pszczół przyniósł próbki miodów, m. in. gryczanego, rzepakowego i akacjowego.
Pszczoły są sprzymierzeńcami człowieka. Produkują miód, wosk, mleczko pszczele i najważniejsze zapylają kwiaty, z których wyrastają pyszne owoce.

Chrońmy pszczoły, ponieważ są potrzebne nie tylko człowiekowi !

Co to jest powietrze?”

Większość otaczającego nas świata możemy zobaczyć, dotknąć, poczuć lub usłyszeć. Zapewne każdy wie, że otacza nas powietrze, ale czy możemy je zobaczyć, dotknąć, usłyszeć lub poczuć? Na te pytania w klasie 1a integracyjnej odpowiadała mama jednego z uczniów, która na co dzień pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym, prezentując bardzo ciekawe doświadczenia podczas czwartkowej lekcji .

Proponowane doświadczenia prowadzone jako ćwiczenia uczniowskie niewątpliwie rozbudziły zainteresowanie uczniów przyrodą, ale przede wszystkim stały się materiałem do dyskusji na tematy bliskie uczniowi poprzez jego przeżycia i bliski kontakt z obiektem rozważań.

Nietypowe zebranie w 1A integracyjnej.

Zadowoleni i szczęśliwi rodzice na wywiadówce- to marzenie każdego wychowawcy. W klasie 1 A integracyjnej idea zamieniła się w rzeczywistość. W czasie zebrania z rodzicami nie zabrakło zwyczajowych informacji o postępach uczniów. Jednakże głównym punktem spotkania był krótki pokaz dziecięcych talentów. Uczniowie przygotowali montaż słowno- muzyczny pt.” Poetyczna jesień”. Dzieci włożyły dużo pracy, by przygotować ciekawy repertuar i ładne stroje.

Nadeszła pora, by rodzice pokazali dzieciom swoje umiejętności. Wspólnie wykonali plakat w rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Poszukiwanie estetycznego wyrazu swoich uczuć nauczyło dzieci patriotycznego szacunku do ojczyzny.

To było bardzo udane i ważne zebranie!

 

Niezwykłe pasje naszych rodziców.

Klasa I a integracyjna w czwartek- 21.02. zaprosiła niezwykłego gościa. Tata Lili, jednej z uczennic, podzielił się z dziećmi swoją wiedzą akwarystyczną. Pan Michał jest doświadczonym hodowcą ryb. Hobbysta opowiedział, jakie warunki należy stworzyć zwierzętom i roślinom, aby mogły się dobrze rozwijać. W czasie pokazu zostało przygotowane akwarium do zamieszkania przez zwierzęta wodne. Pan Michał razem z dziecięcymi asystentami określał za pomocą odczynników różne parametry wody w akwarium. Dzieci również obejrzały film o rybach, które posiada nasz gość.

Uczniowie byli żywo zainteresowani niezwykłą pasją pana Michała. Zadawały wiele pytań, na które otrzymały wyczerpujące odpowiedzi.

Bardzo dziękujemy tacie Lili za podzielenie się swoją wiedzą z uczniami klasy I a integracyjnej. Może wśród nich, ktoś odkryje w sobie podobną pasję?

WSPOMNIEŃ CZAR

Zastanówmy się co pamiętamy z lat szkolnych? Oczywiście nie codzienną naukę lecz ciekawe wydarzenia. Do nich na pewno należą wycieczki. Klas integracyjna oglądała ciekawe spektakle przygotowane przez szczecińskie teatry.  Na długo w dziecięcej pamięci pozostanie smak własnoręcznie upieczonego chleba w Marianowie. Natomiast Zalesiu dzieci poznawały skomplikowany świat przyrody i zjawiska fizyczne przybliżone w przystępny sposób.

 

„REFLEKSJE PEDAGOGA”

            Trzy lata temu utworzono pierwszą w naszej szkole klasę integracyjną. Ten projekt rodził wiele obaw wśród rodziców, dyrekcji szkoły i pedagogów, ponieważ było to nowatorskie rozwiązanie. Po trzech latach rzeczywistość pokazała, że obawy były nieuzasadnione i przedsięwzięcie okazało się sukcesem. Wśród uczniów naszej klasy można odnaleźć jednostki wybitne. Zdobywają najwyższe miejsca w konkursach przedmiotowych na etapie szkolnym i miejskim. Praca dwóch pedagogów pozwoliła na maksymalne wykorzystanie potencjału wszystkich uczniów. Uczniowie mogą rozwijać wiedzę oraz dzielić się swoją pasją. Czego przykładem jest niezapomniana lekcja Henryka na temat dinozaurów. Pod naszą opieką znajdują się także niesamowicie wrażliwe dzieci. Dzięki ich empatii są w stanie doskonale zrozumieć potrzeby grupy, co czyni z nich naturalnych liderów.

Nasi podopieczni mogli uczestniczyć w zajęciach prowadzonych poza szkołą. Aktywnością, która  najbardziej zapadła im w pamięć jest wizyta  na posterunku policji oraz straży pożarnej. Dzieci miały także okazję brać udział w  zajęciach z pszczelarzem,  akwarystą.

Na specjalną uwagę zasługuje zaangażowanie rodziców w uatrakcyjnianie dzieciom życia szkolnego. Ponadprzeciętna ilość różnorodnych atrakcji pozostawi w pamięci miłe wspomnienia.

W drugiej klasie uczniowie zostali skierowania na nauczanie zdalne. Szkoła wzorowo wywiązała się z konieczności prowadzenia zajęć online. Dzięki pracy dwóch pedagogów uczniowie mogli bez przeszkód realizować zadania dostosowane do ich możliwości.

Warto również dodać, że naszym zdaniem uczniowie są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki w klasach starszych. Zdobyli wiedzę i umiejętność radzenia sobie w skomplikowanych sytuacjach życiowych. Będziemy miło wspominały naszych wychowanków.

 

                                                                       wychowawczyni Wioleta Kowalik

                                                                       nauczyciel wspomagający Julita Dawidowicz