W ramach gminnego programu ekologicznego w klasach drugich została przeprowadzona lekcja "Rozkład śmieci w środowisku", na której uczniowie dowiedzieli się jak długo rozkładają się odpady.

Wykonali również plakaty na ten temat. Była to trudna a zarazem ciekawa lekcja, trochę zabawy i wspólnej pracy.