Uczymy się jak segregować odpady. Lekcja w PSZOK pokazała uczniom klasy 3b naszej szkoły, co dzieje się z posegregowanymi odpadami. Zajęcia z gminnego projektu ekologicznego.