Internet to nieograniczone możliwości informatyczno - komunikacyjne.

Możemy szybko i tanio porozumiewać się z przyjaciółmi z drugiego końca kraju czy świata, oglądać i poznawać ciekawe miejsca lub czerpać wiedzę encyklopedyczną. Lista korzyści płynących z dostępu z globalnej sieci jest nieskończenie długa – jednak nadmierna aktywność w sieci może przysporzyć nam wiele problemów i kłopotów.

My- dorośli- często borykamy się z problemem nadmiernej aktywności naszych dzieci w sieci.

Czas ferii, urlopu, wakacji może korzystnie wpłynąć na NASZE RELACJE. I je chociaż częściowo zmienić.

Detox – obejmuje czasową rezygnację z urządzeń cyfrowych!!!(zarówno dla nas jak i naszych pociech).

Dla nas – ponieważ chcąc ZMIENIAĆ i UCZYĆ dzieci DOBRYCH POSTAW, powinnyśmy sami dawać przykład.

Dzięki Detoxowi CYFROWEMU może:

– poprawić się samopoczucie i obniżyć niepokój u Twojego dziecka,

– wzrosnąć poziom zdolności panowania nad emocjami, przeżywania radości i innych pozytywnych emocji,

– zmniejszyć się poziom frustracji i zniewolenia nudą,

– obniżyć się poziom agresji i frustracji.

Redukcja cyfrowego stresu poprzez WSPÓLNE SPĘDZANIE CZASU, rozmowy, wędrówki, gry w różne gry planszowe, krzyżówki, rebusy, wspólne gotowanie, czytanie książek, słuchanie muzyki, aktywności sportowe może UMOŻLIWIĆ nawiązanie i WZOCNIENIE WIĘZI i naturalnej bliskości między RODZICAMI i DZIEĆMI.

Wprowadzenie LIMITU korzystania z EKRANU i urządzeń mobilnych może być korzystną ALTERNATYWĄ i jedną z opcji ZADBANIA O ZDROWIE PSYCHICZNE I WIĘZI między NAMI a DZIEĆMI.

Pamiętajmy jednak, że CYBER DETOX wymaga od nas KONSEKWENCJI!!!

Mimo, że często deklarujemy (szczególnie gdy mamy postanowienia noworoczne) wprowadzenie zmian w naszym systemie wychowawczym – PAMIĘTAJMY, że odcięcie się od Internetu to zdecydowanie trudne ZADANIE.

WARTO JEDNAK podejmować PRÓBY uwolnienia się od CYFROWEJ PAJĘCZYNY, bo nieustannie atakuje nas niebezpiecznymi treściami, które uzależniają tak jak inne nałogi np. alkoholowe, nikotynowe.

Internet i komputer pod ręką to dobrodziejstwa naszych czasów. Trzeba jednak umieć RACJONALNIE je wykorzystywać.

#TRZYMAJMYSIĘRAZEM – realizatorzy programu profilaktycznego WOLNI OD – pedagodzy szkolni