Rola rodzica, opiekuna

Rola rodzica w podejmowaniu przez dziecko decyzji odnośnie wyboru zawodu i ścieżki dalszego kształcenia jest ogromna!

Akceptacja dziecka, takim jakie jest, wraz z uznaniem jego możliwości intelektualnych, cech charakteru, umiejętności funkcjonowania w grupie, wrażliwości, temperamentu, itp. jest ważna.

,,Rolą Rodzica jest stać zawsze przy dziecku. Kiedy wybiera się podstawówkę rodzic kroczy na przedzie, a za nim idzie dziecko. Potem przy wyborze szkoły średniej jest już z boku, a przy wyborze studiów – z tyłu jako wsparcie”

Relacje w domu

Życzliwa i serdeczna atmosfera w domu rodzinnym, a także obserwacje dziecka sprzyjają podejmowaniu rozmów na temat dalszej przyszłości i edukacji.

Dobre relacje rodzinne i zaangażowanie rodziców są niezwykle pomocne w dokonaniu właściwego wyboru.

Rola rodziców w procesie wyboru przyszłości edukacyjno – zawodowej zaczyna się już od najwcześniejszych lat!

Kluczowe umiejętności społeczne

Rodzice od najmłodszych lat uczą swoje dzieci kluczowych umiejętności społecznych :

 • zdolności komunikowania się z otoczeniem,
 • wrażliwości,
 • empatii,
 • zdolności podejmowania decyzji,
 • umiejętności rozwiazywania konfliktów,
 • odporności na stres,
 • świadomości swoich ograniczeń,
 • mocnych i słabych stron.

Wybór zawodu i dalszej ścieżki kształcenia przypada na okres, kiedy kształtuje się tożsamość młodego człowieka, która jest szczególnie krucha, wiec ryzyko, że to właśnie rodzic będzie głównym moderatorem wyboru i pomocy w tym wyborze jest bardzo duże.

Jak pomagać dziecku?

Rodzice są też wzorcem i pierwszym źródłem informacji dla dziecka.

Czy warto więc być doradcą własnego dziecka? Zdecydowanie tak!

Rodzicu! Znasz dobrze swoje dziecko.

 • Możesz motywować je do lepszych wyników.
 • Dzielisz się z dzieckiem własnymi doświadczeniami i obserwacjami rynku pracy.
 • Rozmawiasz na temat zainteresowań, pasji.
 • Znasz ograniczenia i słabsze strony dziecka.
 • Poszukujesz wsparcia u specjalistów (PPP, doradca zawodowy)
 • Uczestniczysz w preorientacji zawodowej poprzez zapoznanie się z dzieckiem z aktualną ofertą szkół (wycieczka do wybranej szkoły).
 • Przyglądasz się temu, w których zajęciach pozalekcyjnych , przedmiotach szkolnychtwoje dziecko czuje się, “jak ryba w wodzie”.

,,Lepiej osiągnąć cel w trzech skokach, niż przy jednym złamać nogę” przysłowie gwinejskie

Zachęcamy do wspierania i motywowania się nawzajem – pedagodzy szkolni.