Celem i głównym zadaniem klasy usportowionej z gimnastyką artystyczną jest harmonijny rozwój ogólnej sprawności dziecka, rozwijanie naturalnych czynności ruchowych, nauczanie podstawowych ćwiczeń tanecznych, akrobatycznych, kształtowanie estetyki ruchu oraz twórczej aktywności ruchowej.

Rozwój zainteresowania w kierunku uprawiania gimnastyki artystycznej, przejście do grup szkolenia sportowego.
Udział w zajęciach pozwala na naukę samodzielności, samodyscypliny, kształtowanie uwagi i pamięci ruchowej, poznanie nowych koleżanek, zdrowe i miłe spędzanie czasu wolnego.

W skład zajęć wchodzą:
– ćwiczenia ogólnorozwojowe,
– ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy,
– ćwiczenia kształtujące podstawowe cechy motoryczne – gibkość, skoczność, wytrzymałość, zwinność,
– akrobatyka,
– gry i zabawy ruchowe,
– ćwiczenia korekcyjne,
– ćwiczenia z przyborami gimnastyki artystycznej.

Agnieszka Połomska – Trener gimnastyki artystycznej w SP 8 w Policach