Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów z klas 1 - 3 do udziału w konkursie czytelniczym trwającym od 8 maja do 8 czerwca.

W czasie konkursu należy przeczytać, jak najwięcej książek z serii Czytam sobie: klasę 1 obowiązuje poziom 1, klasę 2 – poziom 2 i klasę 3 – poziom 3.
Książki znajdują się w bibliotece szkolnej.
Rodzic/opiekun potwierdza podpisem przeczytanie przez dziecko książki.
Kartę do zbierania podpisów będzie można pobrać w bibliotece lub ze strony facebookowej od 8 maja.
Na zwycięzców czekają nagrody, a dla uczestników drobny upominek.
Konkurs organizowany jest w ramach majowego Tygodnia Bibliotek.