Prace naszych uczniów wykonane pod opieką Pani Joanny Cudak - nauczycielki plastyki.