Realizatorzy programu Wolni od... ogłaszają konkurs na MAPĘ MIEJSC PRZYJAZNYCH ZDROWEMU TRYBOWI SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU, WOLNEGO OD CYBERPRZESTRZENI!!!

Pracę należy wykonać w formie MAPY, na której zostaną umieszczone MIEJSCA, w których można aktywnie, bezpiecznie, miło spędzać czas pozaszkolny.
FORMAT A3 (technika dowolna np. wycinanki, ołówek, farby, itp).
Ważne by MAPA była CZYTELNA.
Termin składania prac – do 31 maja 2023 r. u pedagogów szkolnych. Najlepsze prace zostaną przedstawione w przestrzeni szkolnej w formie WYSTAWY. CIEKAWE NAGRODY CZEKAJĄ!!!
ZACHĘCAMY – M.DALKE, J.PYPA, I.WŁODARSKA