Rodzice są dla młodego człowieka najważniejszym punktem w postrzeganiu świata pracy zawodowej.

To rodzice przekazują swoim dzieciom doświadczenie i wiedzę na temat życia zawodowego.
Naśladownictwo czynności zawodowych, zabawy w nauczyciela, lekarza, policjanta, sprzedawcę – budują i rozwijają wiedzę o zawodach i świecie pracy zawodowej. Pochodzenie rodziców, ich role zawodowe. tradycje rodzinne, aspiracje, sukcesy i niepowodzenia są ważnym elementem w procesie podejmowania decyzji przez młodych ludzi.
Rola rodziców w procesie edukacyjnym zaczyna się od najwcześniejszych lat, również poprzez uczenie swoich dzieci kluczowych umiejętności społecznych, przydatnych w późniejszej pracy zawodowej.
Należą do nich:
zdolność komunikowania się z otoczeniem, umiejętność pracy w grupie, świadomość swoich ograniczeń, odporność na stres i wiele innych.
Rola rodzica jako podstawowego źródła wiedzy o świecie pracy zawodowej to OGROMNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ!
Musimy pamiętać, że bycie pierwszym doradcą zawodowym swojego dziecka nie oznacza, że dokonujemy tych ważnych wyborów za nasze dziecko!!!
Wybór zawodu i dalszej ścieżki kształcenia przypada na okres, kiedy kształtuje się tożsamość młodego człowiek, która jest szczególnie krucha, ryzyko, że przejmie ono wizję rodzica za własną jest bardzo duże. Ważne jest, by rodzice byli świadomi swojego wpływu, własnych przekonań i uprzedzeń na wybory swoich dzieci.
WYBÓR ZAWODU powinien opierać się przede wszystkim na wnikliwym poznaniu predyspozycji, możliwości, zainteresowań, umiejętności, mocnych i słabych stron SWOJEGO DZIECKA!
Warto wesprzeć dziecko w odkrywaniu jego potencjału i poszerzaniu wiedzy o współczesnym świecie pracy zawodowej, a nie przedkładać własne doświadczenie na decyzje dzieci.
JEDNAK WAŻNYM I TRUDNYM KROKIEM W budowaniu DROGI ZAWODOWEJ jest moment wyboru SZKOŁY ŚREDNIEJ przez DZIECI, a w zasadzie zaplanowanie ścieżki edukacyjnej prowadzącej do wymarzonego zawodu. Warto zdobywać jak najwięcej informacji o różnych typach szkół i możliwościach, jakie oferują- ,,Drzwi Otwarte” szkół, informatory, broszury, ulotki, tzw. poczta pantoflowa. Im więcej informacji, tym większe szanse na dobry wybór.
CZY WARTO BYĆ DORADCĄ swojego dziecka w sprawach wyboru szkoły, zawodu? ZDECYDOWANIE TAK!!!
RODZICU!
TO TY znasz dobrze swoje dziecko, możesz je motywować, stanowisz dla dziecka NAJWAŻNIEJSZY punkt odniesienia w rozumieniu świata, także tego związanego z praca zawodową czy uczeniem się, dzielisz się z dzieckiem swoją wiedzą i doświadczeniem.
WSPIERAJĄC swoje dziecko – RODZIC może zaobserwować wiele elementów, które mogą być istotne w przyszłych wyborach ścieżki kształcenia.
KLUCZOWE JEST, BY AKTYWNOŚĆ RODZICA  koncentrowała się na obserwacji ,rozmowie i dostarczaniu wskazówek, a nie gotowych rozwiązań.
Rolą rodzica jest stać przy dziecku.
,,Kiedy wybiera podstawówkę – rodzic kroczy na przedzie, kiedy – szkołę średnią – jest z boku,
przy wyborze studiów – z tyłu jako wsparcie”.
NAJBARDZIEJ KORZYSTNA jest pozycja – ,,u boku” – wrażliwa i wtórna wobec dziecka, dająca PRZESTRZEŃ na ROZWÓJ!
Polecam-
Informacje o zawodach-www.koweziu.edu.pl(strefa Ucznia)
Mapa Karier
Nabór szczecin
WSPIERAJMY SWOJE DZIECI – pedagog, doradca zawodowy Iwona Włodarska