8 i 9 lutego w bibliotece szkolnej przy ul. Piaskowej odbyła się uroczystość pasowania klas I na czytelników biblioteki. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami dbania o książki oraz regułami panującymi w bibliotece, otrzymali karty biblioteczne i prezenty.