Klasy I

                                                                                                                             poniedziałek

4 października 2021 

15 listopada 2021 

13 grudnia 2021 

10 stycznia 2022 

14 lutego 2022 

21 marca 2022 

                                                                    Proszę o przyniesienie szczoteczek do mycia zębów. 

                                                                                                                                       Klasy II i III  

                                                                                                                                         wtorek  

5 października 2021

16 listopada 2021 

14 grudnia 2021 

11 stycznia 2022 

15 lutego 2022 

22 marca 2022 

                                                                          Proszę o przyniesienie szczoteczek do mycia zębów.

                                                                                                                                             Klasy IV 

                                                                                                                                                  środa

6 października 2021

17 listopada 2021

15 grudnia 2021

12 stycznia 2022

16 lutego 2022

23 marca 2022

                                                                                   Proszę o przyniesienie szczoteczek do mycia zębów.

                                                                                                                                              Klasy V i VI

                                                                                                                                                czwartek

7 października 2021

18 listopada 2021

16 grudnia 2021

13 stycznia 2022

 17 lutego 2022

24 marca 2022

                                                                                                    Proszę o przyniesienie szczoteczek do zębów.