Jak Wspierać Ucznia w radzeniu sobie z lękiem i napięciem?

Powrót do szkoły może być sporym wyzwaniem nie tylko dla dzieci, ale również dla rodziców oraz nauczycieli.
Warto z łagodnością podejść do tematu adaptacji i zadbać o siebie, zanim będziemy WSPIERAĆ dzieci.
Jak zatem POMÓC dzieciom?

1. Zadbać o własne zasoby.

Uregulowany – spokojny nauczyciel, który wchodzi spokojnie w relacje z innymi – to niezwykle ważny aspekt wspierania dzieci w różnych sytuacjach

2. Zaplanowanie łagodnego początku

– wspieranie dzieci do adaptacji w nowych warunkach-Integracja Zespołu (pomaga budować poczucie bezpieczeństwa-dzięki temu dzieci chętniej sięgają po pomoc i komunikują swoje potrzeby oraz trudności).

3. Zadbanie o profilaktykę i psychoedukację – Wspieranie Zdrowia Psychicznego

a – Jak działamy w stresie?
b – uważność na sygnały napięcia!
c – sposoby radzenia sobie z napięciem-ćwiczenia Strategii Radzenia Sobie z Napięciem.

4.Uważność na Sygnały

Czasem dzieci wprost komunikują, że jest im trudno, że nie czują się sobą, że odczuwają zmiany albo obniżony nastrój. Nie należy zostawiać takich komunikatów bez odpowiedzi!!!

5. W pracy z RODZICAMI dobrze jest zaproponować zasady wzajemnego kontaktu dotyczącego Wsparcia, Bezpieczeństwa, Szacunku oraz Zaufania.

Biblioteczka Profilaktyczna godna polecenia:

-DOGADAĆ SIĘ Z INNYMI -czyli porozumienie bez przemocy – J.Berendt, A. Kozak
-Radek Kotarski, Włam się do mózgu,
-Stephen Covey,7 nawyków skutecznego działania,
-Spencer Johnson, Kto zabrał mój ser?
Jenfer Fox, Odkryj silne strony swojego Dziecka

Blogi/YT/miejsca w sieci
umiejętności przyszłości.pl/
mapakarier.org

Każdy potrzebuje poczucia, że wysiłek włożony w naukę ma sens.

„Gdy uczeniu towarzyszy radość, spodziewaj się spektakularnych efektów” Maja Lose