Uczniowie klas I-III
I ETAP

 • Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.
 • Samodzielnie wykonaną pracę
  plastyczną (praca autorska) pn. „Mamy rady na odpady” uczeń przekazuje do
  Koordynatora klas 1-3 p. Beaty Kłosińskiej (sala 29).
 • Prace plastyczne powinny być wykonane w formacie A4 lub A3, techniką dowolną
  (malarstwo, rysunek, grafika, collage, techniki mieszane).
 • Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej. Zastrzega się, że prace nie mogą zawierać grafiki będącej dziełem innych osób, z uwagi na prawa autorskie do tego rodzaju prac.
 • Prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do Konkursu.
 • Każdy uczestnik Konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły. Prace bez podpisu nie będą zakwalifikowane do Konkursu.
 • Termin dostarczenia prac przez mija 28 lutego 2023 r.