Akademia Zawodowca to projekt zawodoznawczy w klasach 8 naszej szkoły. W ramach współpracy z Zespołem Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach każdy ósmoklasista będzie miał możliwość uczestniczenia w cyklu 10 spotkań, których celem jest poznanie systemu kształcenia po ukończeniu szkoły podstawowej. Koordynatorami projektu są doradcy zawodowi- p. Ewa Klein i p. Iwona Wlodarska oraz p. Monika Andrzejewska. Projekt zakończy się podczas  dni otwartych ,,Białej”. W ramach spotkań zostaną zaprezentowane różne profile klas np.: policyjna, medyczna, chemiczna, sportowa, językowa, gastronomiczna, hotelarska. Dzisiaj odbyło się pierwsze spotkanie.