Drodzy rodzice, uczniowie i nauczyciele!

Informujemy, że ograniczenie funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach zostało przedłużone do dnia 26 kwietnia 2020 r.

W dalszym ciągu realizujemy nasze zadania z wykorzystaniem metod pracy zdalnej, całkowicie zawieszone są natomiast badania diagnostyczne. Po wznowieniu pracy Poradni w pierwszej kolejności będziemy się kontaktować z rodzicami dzieci, których zaplanowane badania się nie odbyły. Priorytetowo traktowane będą również działania związane
z wydawaniem orzeczeń i opinii.

Aktualnie pracownicy Poradni pracują w następujących obszarach:

  • prowadzenie konsultacji, porad i wsparcia dla rodziców, uczniów i nauczycieli,
  • kontynuowanie oddziaływań terapeutycznych rozpoczętych przed ograniczeniem funkcjonowania placówki,
  • doradztwo zawodowe,
  • kontynuowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w formach uzgodnionych z osobami prowadzącymi.

Kontakt z sekretariatem Poradni w ww. okresie możliwy jest drogą elektroniczną (sekretariat@poradniapolice.pl) i telefonicznie (nowy numer telefonu 501 422 498) w godzinach od 8.00 do 14.00.

Dyrektor Poradni dostępny jest codziennie pod numerem telefonu 660 092 926 w godzinach od 10.00 do 12.00.

Wszystkie osoby, które odczuwają potrzebę wsparcia w sytuacji kryzysu mogą kontaktować się z dyżurującymi specjalistami (numery telefonów: 501 422 481 i 660 092 909) w godzinach od 10.00 do 14.00.

Rodzice i nauczyciele mogą kontaktować się również ze specjalistami koordynującymi współpracę pomiędzy przedszkolem, szkołą i placówką drogą elektroniczną, w naszej szkole:w.pacewicz-chabron@poradniapolice.pl