„Wolni od …..” to program profilaktyczny realizowany od 2005 roku. Skierowany do społeczności szkolnej  gminnych szkól podstawowych. Promocja programu odbywa się na terenie gminy Police, przy wsparciu wielu placówek oraz instytucji. Realizowane są różnorodne przedsięwzięcia, które promują zdrowy styl życia oraz alternatywne formy spędzania czasu wolnego.

Twórcy projektu:  Zespół pedagogów gminy Police

Nazwa „ Wolni od….” Założenia projektu: ZDROWY MŁODY CZŁOWIEK (absolwent )

 Cele projektu:

GŁÓWNY : Minimalizowanie ryzykownych zachowań wśród dzieci i młodzieży

SZCZEGÓŁOWE: – uświadamianie zagrożeń związanych z agresją i przemocą – kształtowanie umiejętności właściwych form komunikacji – kształtowanie umiejętności radzenia sobie z konfliktami – kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze złością – zmniejszanie prawdopodobieństwa podjęcia zachowań problemowych, czyli agresywnych opartych na przemocy – tworzenie jak najlepszych warunków do budowania indywidualnej i społecznej tożsamości nastolatka – zmniejszanie prawdopodobieństwa rozpoczęcia używania przez młodzież substancji psychoaktywnych i uzależniających .

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z naszych działań z minionego roku.

Bądźmy Wolni od…. stresu. Skierujmy swoją uwagę w kierunku dobrych myśli, zajmijmy ręce, niech głowa odpocznie. Dzisiaj zachęcamy do odrobiny relaksu. Przesyłamy link do tworzenia mandali (można to zrobić online lub wydrukować i tradycyjnie pokolorować).

Mandala to rysunek na planie koła, technika Mandala wywodzi się z tradycji hinduskiej, a jej nazwa oznacza “koło życia, cały świat, święty krąg”.
Koło uważane jest za symbol harmonii i doskonałości. Tworzenie mandali pomaga w odzyskaniu równowagi i harmonii wewnętrznej.
Korzyści z tworzenia mandali: rozwija wyobraźnię (kreatywna edukacja), pomaga w skupieniu uwagi i koncentracji, pozwala wyrazić uczucia, lęki i myśli,rozwija koordynację wzrokowo-ruchową,pomaga się wyciszyć i zrelaksować.

AIDS:

Krajowe centrum ds. AIDS – http://www.aids.gov.pl/

Uzależnienia:

http://uzaleznienie.com.pl/

Przemoc:

Kampania – „Dzieciństwo bez przemocy” – http://www.przemoc.com.pl/

Komitet Obrony Praw Człowieka – KOPD – http://www.kopd.pl/

Powstrzymać przemoc – http://www.wsparcie.org/

Depresja:

Depresja – http://www.depresja.net.pl/

Depresja – http://www.depresja.org.pl/

Palenie papierosów:

Nie palę – http://www.nie-pale.republika.pl/index.htm/

Nie pal – rzuć palenie – http://www.niepal.pl/

Rzuć palenie – http://www.rzuceniepalenia.pl/

Bezpieczny internet:

Dziecko w sieci – http://www.dzieckowsieci.pl/

Dzień Bezpiecznego Internetu – http://www.dbi.pl/

Informacje o bezpiecznym internecie – http://www.dyzurnet.pl/

Sekty:

Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji – http://www.psychomanipulacja.pl/

Zaburzenia odżywiania:

Anoreksja i bulimia – http://www.resmedica.pl/ffxart6004.html/