W październiku 2021 w Szkole Podstawowej odbyły się przedsięwzięcia promujące zdrowy tryb życia bezpieczny i wolny od uzależnień.  

Klasy siódme wzięły udział w warsztatach profilaktycznych, których celem było: 

– zapoznanie uczniów z definicjami uzależnień – przygotowanie uczniów do świadomych wyborów dotyczących własnego zdrowia 

– uwrażliwienie uczniów na dostrzeganie wpływu substancji uzależniających na zdrowie człowieka 

– rozwijanie postaw asertywnych. 

Klasy szóste wzięły udział w spotkaniu z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Policach na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa w sieci i poza nią. 

Uczniowie czynnie uczestniczyli w spotkaniach, zadawali wiele pytań, chętnie dzieli się swoją wiedzą. Młodzież była aktywna, współpracowała i wyrażała zainteresowanie podjętą tematyką. Ważne informacje zostały przekazane w przystępny i zrozumiały sposób. Pojawiło się dużo przydatnych wiadomości, konkretne przykłady.  

Uczniowie uzyskali cenne wskazówki dotyczące  sposobów dbania o własne bezpieczeństwo, poznali mechanizmy wciągające  człowieka w uzależnienia oraz sposoby reagowania na niebezpieczeństwa związane z mediami społecznościowymi. 

Wszystkie podjęte działania w szkole były elementem realizowanego programu profilaktycznego „WOLNI OD…”