W listopadzie 2022r. nasza szkoła przystąpiła do Klubu Szkół UNICEF, inicjatywy edukacyjnej, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród uczniów idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie oraz edukowaniem dzieci i młodzieży na temat praw dziecka.

W ramach działań Klubu Szkół UNICEF 22 listopada 2022r. w budynku szkoły przy ul. Tanowskiej 14 obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF. Społeczność naszej placówki miała za zadanie ubrać się na niebiesko – czyli w kolorze UNICEF. Przedstawiciele klas wzięli udział w zajęciach poświęconych prawom dziecka, a następnie sprawdzali swoją wiedzę odnośnie praw dziecka na platformie Kahoot. Można było również zapoznać się z informacjami dotyczącymi powstania organizacji UNICEF i Konwencji Praw dziecka, które prezentowane były na wyświetlaczach multimedialnych i na tablicy informacyjnej oraz posłuchać piosenek o prawach dziecka. Na zakończenie wszyscy uczniowie wyszli przed gmach szkoły, gdzie malowali na nawierzchni wybrane przez siebie prawa.
Szkolni koordynatorzy: Alicja Giza i Katarzyna Zygmunt