24 listopada 2022 roku ruszyły cykliczne spotkania w ramach Integracji Społecznej - Obiady Czwartkowe - zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach przy wsparciu Pani Sołtys z Niekłończycy.

Nasi Pomagacze zajęli się pomocą w organizacji projektu i zadbali o obsługę imprezy. Wspólne rozmowy i uśmiechy  umożliwiły lepsze poznanie osób starszych. ,,Uczyły szacunku, wsparcia i obcowania z nowo poznanymi osobami” – mówi opiekun koła wolontariuszy Iwona Włodarska.