Szkolna Grupa Wolontariuszy ,,Pomagacze” ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Policach w ramach akcji „Godzina dla Szczecina i twojej miejscowości” w dniu 21.10.2022 r. zorganizowała projekt „Bliżej Siebie”.

Odbiorcami akcji byli podopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach, które wspiera osoby w kryzysie zdrowia psychicznego.
Wolontariusze przygotowali gry i zabawy integracyjne, wspólny spacer w pobliskim lesie oraz słodki poczęstunek, który zakończył nasze miłe spotkanie. Rozmowy przy herbacie i wspólnie spędzony czas sprzyjały nawiązaniu relacji, oswajaniu barier stygmatyzowania osób dotkniętych chorobami psychicznymi.
Idea Akcji – „Zrób coś dobrego dla dobra wspólnego” zakończyła się sukcesem
i pokazała, że warto walczyć ze stereotypami, burzyć bariery i uczyć empatii z otwartością na inność.
Opiekun Szkolnej Grupy Wolontariuszy ,,Pomagacze”- Iwona Włodarska