Tuż po feriach zakończyliśmy realizację projektu gminnego „Ziemię ratujesz, gdy śmieci segregujesz”.

Celem projektu było kształtowanie umiejętności i promocja selektywnej zbiórki odpadów realizowanej przez Gminę Police, kształtowanie u dzieci pozytywnej i trwałej postawy, świadomości i wrażliwości na problemy ochrony środowiska. 

Koordynatorkami w projekcie byli nauczyciele: 

Pani Beata Kłosińska w klasach 1- 3, 

Pani Małgorzata Medyna w klasach 4-6 

Panie Ewelina Szydłowska i Romana Polasik w klasach  7-8. 

Przeprowadziły one cykl warsztatów na lekcjach chemii, biologii i przyrody poświęconych segregacji odpadów oraz konkursy tematyczne. 

W klasach 1-3 przeprowadzono konkurs plastyczny „Mamy rady na odpady” i wyłoniono prace reprezentujące szkołę w finale konkursu: 

– Marii  Kościółek z klasy 1c 

–  Anastazji Skurkiewicz – Karczyńskiej z klasy 1c 

– Kacpra Bladego z klasy 2e 

W klasach 4-6 ogłoszono konkurs fotograficzny „Segregacja w obiektywie” – szkołę reprezentować będzie praca Szymona Średzińskiego z klasy 6c. 

Uczniowie najstarsi opracowywali ulotkę o segregacji odpadów w konkursie graficznym. Najciekawsze okazały się prace: 

– Zuzanny Kotniewicz z klasy 8a  

– Igora Duraja z klasy 8h 

– Oliwii Zielińskiej z klasy 7b. 

Życzymy naszym uczniom, aby ich prace okazały się zwycięskimi w konkursach gminnych. 

Szkoła wzięła udział w zbiórce makulatury –uzbieraliśmy 1260 kg, czyli ok. 1kg/ucznia. 

Uczniowie niektórych klas uczestniczyli w lekcjach ekologicznych na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów w Leśnie Górnym. 

Koordynatorki z własnej inicjatywy podjęły dodatkowe działania korelujące z tematyką projektu: 

– gazetki tematyczne prezentowane na terenie szkoły; 

– ankieta wśród uczniów kas 7 i 8 „Moje pomysły na ekologiczną szkołę”; 

– pokaz mody ekologicznej (wykonanie z surowców wtórnych); 

– konkurs na Eko ozdobę świąteczną, 
– konkurs na Eko rymowankę-Segregujemy odpady na każdą porę-miesiąc roku,styczeń 

 Serdecznie dziękuję koordynatorkom za wielkie zaangażowanie w realizację projektu, a wychowawcom za motywowanie dzieci do licznego udziału we wszystkich działaniach projektowych. Mam nadzieję, że udział w projekcie przełoży się na widoczne efekty w postaci poprawy umiejętności mieszkańców Polic w zakresie selektywnej zbiórki, a tym samym do czystości środowiska, w którym żyjemy. 

 Szkolny koordynator projektu Romana Polasik