21 marca odwiedziliśmy miejską bibliotekę w Policach.

Zwiedziliśmy salę zbiorów regionalnych i wypożyczalnię główną. Obejrzeliśmy wystawę grafiki komputerowej i malarstwo regionalnej artystki Ewy Rutkowskiej. Wpisaliśmy się do kroniki biblioteki.
Uczniowie klasy 8 j pod opieką wych. p. Anny Sarkowskiej.