Serdecznie zapraszam uczniów klas IV-VIII do udziału w pokazie mody ekologicznej, który odbędzie się 30.11.2023 r. Chęć udziału należy zgłosić osobiście lub poprzez Librusa do Pani Eweliny Szydłowskiej.

Poniżej załączam regulamin konkursu 🙂

1. Organizatorem konkursu jest p. Szydłowska ;
2. Konkurs skierowany jest do klas IV– VIII;
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wypełnionej Karty uczestnictwa wraz z oświadczeniem rodo oddajemy do p. Eweliny Szydłowskiej;
4. Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania strojów ekologicznych promujących ideę recyklingu i selektywnej zbiórki odpadów;
5. Technika wykonania stroju dowolna – temat pracy otwarty (strój wieczorowy, sportowy, do pracy, szkoły itp.)
6. Każda osoba biorąca udział w konkursie może przygotować i zaprezentować jeden strój;
7. Prezentacja strojów odbędzie się podczas Andrzejek szkolnych 30.11.2023r.
8. Prezentacje mogą być wykonane w sposób dowolny. Jednak należy pamiętać, że strój powinien być ściśle związany z tematyką segregacji śmieci i w znacznej części wykonany z surowców wtórnych;
9. Organizatorzy konkursu zadbają o odpowiednią oprawę muzyczną podczas pokazu mody ekologicznej, każdy uczestnik może indywidualne przygotować własny podkład muzyczny;
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY:
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi tego samego dnia
2. Komisja konkursowa dokona oceny zaprezentowanych strojów według następujących kryteriów :
• zgodność zaprezentowanych strojów z przedmiotem i celem konkursu;
• pomysłowość i oryginalność koncepcji stroju ekologicznego;
• estetyka wykonania,
• sposób zaprezentowania stroju.
3. Wręczenie nagród i dyplomów dla laureatów nastąpi po pokazie mody ekologicznej.
4. Przewidujemy również oceny dodatkowe z plastyki, techniki i biologii.

CEL KONKURSU:

– Propagowanie postaw ekologicznych,
– wzbogacanie wiadomości na temat ekologicznego wykorzystania surowców wtórnych,
– rozwijanie kreatywności i zdolności plastyczno – technicznych,
– wymiana doświadczeń i pomysłów między uczniami.

Zapraszam do wspólnej zabawy.