W ramach edukacji zawodoznawczej 24.10.23 r. uczniowie klas ósmych wzięli udział w Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych zorganizowanym przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Celem przedsięwzięcia było zaprezentowanie kierunków kształcenia szkolnictwa branżowego oraz technicznego Swoje zwody przedstawiły klasy: gastronomiczne, hotelarskie, cukiernicze, elektryczne oraz chemiczne. ETUZ- to spotkanie dla uczniów, którego celem jest przekazanie  informacji o  pracy w różnych zawodach.