W związku z uruchomieniem nauczania zdalnego w klasach 1-3 oraz kontynuację w klasach 4-8 od 9 listopada  do 29 listopada wprowadzamy następujące zmiany:

  1.  w klasach I-III zajęcia dydaktyczne odbywają się w firmie zdalnej, zgodnie z planem lekcji, który zostanie przekazany przez wychowawcę. 
  2. świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19, lub są   pracownikami przedszkoli i żłobka (na czas pracy przedszkoli i żołbka).
  3. uczniowie klas IV – VIII odbywają zajęcia w formie zdalnej (nauka na odległość), zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.