Przez dwa dni, jeszcze przed egzaminami, odbyły się w naszej szkole warsztaty dla uczniów klas VIII, dotyczące zasad bezpiecznego przebywania nad wodą.

W zajęciach wzięło udział ok. 140 uczniów.
Warsztaty prowadzili ratownicy z polickiego oddziału WOPR.
Zasadniczym zadaniem warsztatów było nabycie wiedzy na temat zagrożeń, jakie możemy spotkać nad akwenami oraz nabycie praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.
Uczniowie pod okiem ratowników ćwiczyli: ocenę poszkodowanego, jak wezwać pomoc, jak postępować przy zatrzymaniu oddechu i krążenia (resuscytacja krążeniowo-oddechowa) u osoby dorosłej, dziecka i niemowlaka po wyciągnięciu z wody.
Wszyscy uczestnicy z wielkim zapałem i zaangażowaniem brali udział w warsztatach. Zajęcia uświadomiły wszystkim, jakie korzyści płyną z posiadania umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom potrzebującym.
Bardzo dziękujemy ratownikom:
Joannie Jankowskiej za współorganizację i koordynację warsztatów oraz Izabeli Bojanowskiej, Agnieszce Skrzypskiej i Wojciechowi Rychlickiemu za ciekawe i merytoryczne zajęcia.
Organizator Ilona Bednarek