14 października uczniowie klas 7 mieli escape room. Przygotowane były pokoje zagadek – muzyczny, sportowy, geograficzny, przyrodniczy, fizyczny i z języka polskiego. Należało odnaleźć umieszczone w salach zadania i wykonać je w jak najkrótszym czasie. Najlepsza okazała się klasa 7A, drugie miejsce zajęła klasa 7M, a trzecie 7L.