Akademia Zawodowca to projekt współpracy z Zespołem Szkół w Policach im I. Łukasiewicza.

25 listopada 2022 roku rozpoczęły się  zajęcia edukacyjno – informacyjne w ramach programu zawodowczego w naszej szkole.

W projekcie wzięli udział wszyscy uczniowie z kl. 8. Koordynatorami projektu są p. E. Klein i I. Włodarska