W dniu 22 października 2019 roku w trakcie realizacji polsko-niemieckiego spotkania młodzieży pn. “ Na Pograniczu” w GCEIR w Trzebieży odbyło się uroczyste podsumowanie 15 lat współpracy młodzieży.

W 2004 roku Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach ( obecna szkoła Podstawowa nr 8 im. J.Pawła II w Policach) oraz Uczniowski Klub Sportowy “Activ” w Policach podpisali umowę partnerską z Europaschule A. Zweig w Pasewalku. Umowa dotyczyła nawiązania ścisłej współpracy pomiędzy placówkami, szczególnie w zakresie współpracy młodzieży. W trakcie 15 lat zrealizowano 42 projekty w różnych obszarach zainteresowań: sportowych, edukacyjnych, historycznych, ekologicznych, w których łącznie wzięło udział ok. 3500 uczniów z Polski I Niemiec.

Realizacja projektów możliwa była przede wszystkim dzięki środkom finansowym z Euroregionu Pomerania, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Szczecinie oraz dotacjom uzyskanym przez UKS “Activ” z Gminy Police. Podczas uroczystego spotkania swoje wspomnienia i doświadczenia przekazali uczestnikom reprezentanci strony niemieckiej: p. Norbert Haack ( były dyrektor szkoły ES Pasewalk) oraz p. Colette Hoche – dyrektor ES Pasewalk. Swoimi refleksjami i spostrzeżeniami podzielili się również przedstawiciele UKS “Activ”, Ilona Bednarek oraz Robert Janczar i Rafał Spychała. Gratulacje , kwiaty i tablice pamiątkowe przekazali organizatorom reprezentanci samorządu gminnego p. Witold Stefański – naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury oraz p. Iwona Kowalczyk – kierownik PNWM w Szczecinie.

Podsumowanie 15 lat współpracy jest okazją, aby w imieniu młodzieży oraz wszystkich realizatorów, jeszcze raz podziękować za wsparcie merytoryczne, organizacyjne i finansowe, a także za stworzenie warunków w naszej placówce do realizowania wszystkich planów i zamierzeń tej ważnej części życia społecznego na pograniczu, transgranicznej współpracy młodzieży.

W imieniu organizatorów

Ilona Bednarek

Zapraszamy do galerii.