OD 1 KWIETNIA 2020 r.  ZAPISY DO KLAS 7 DWUJĘZYCZNYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 IM. JANA PAWŁA II W POLICACH

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną prosimy o składanie podań  pocztą elektroniczną: sekretariat2@sp8police.pl

DLA KOGO?
Klasa dla uczniów, którzy chcą:
– opanować język angielski na poziomie zaawansowanym,
– rozwijać swoje zdolności i zainteresowania w przyjaznej atmosferze,
– mieć możliwość przygotowania się do egzaminów i uzyskania certyfikatów z języka angielskiego,
– osiągać sukcesy również w przedmiotach humanistycznych i matematyczno – przyrodniczych,
– brać udział w projektach międzynarodowych, warsztatach językowych.

NA CZYM POLEGA NAUCZANIE JĘZYKÓW W KLASIE DWUJĘZYCZNEJ z angielskim jako drugim językiem nauczania ?
– pierwszym językiem nauczania jest język polski,
– poszerzenie do minimum 5 godzin tygodniowo zajęć z języka angielskiego,
– wprowadzenie elementów języka angielskiego przynajmniej na dwóch przedmiotach (ilość wprowadzanego materiału dostosowana do poziomu i możliwości językowych uczniów),
– nauczanie drugiego języka obcego: język niemiecki od podstaw.

PLIKI DO POBRANIA.

Deklaracja nauki w klasie dwujęzycznej dla uczniów klas 6 SP8

Wniosek o przyjęcie do klasy dwujęzycznej.

Harmonogram rekrutacji do klas dwujęzycznych na rok szkolny 2020/2021

w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła  II
z Oddziałami Dwujęzycznymi  i Sportowymi w Policach
ul. Tanowska 14,  tel. 91 3 176 785

1.04 -30.04.2020 termin składania deklaracji
19.06.2020 godz. 16:00 test predyspozycji językowych
26.06.2019 godz. 10:00 ogłoszenie wyników sprawdzianu uzdolnień kierunkowych i listy uczniów zakwalifikowanych do oddziałów dwujęzycznych
26.06–30.06.2020 do godz. 14.00 złożenie oryginału świadectwa ukończenia klasy szóstej (potwierdzenie woli nauki w oddziale dwujęzycznym)
03.07.2019 godz. 12 ogłoszenie listy uczniów przyjętych 

do oddziałów dwujęzycznych w SP8

Uwaga! Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty  w Szczecinie – przyjmowani będą do klas dwujęzycznych  poza postępowaniem rekrutacyjnym.